Saturday, November 28, 2015

Månegarm - Månegarm (2015)
01. Blodörn 07:58 
02. Tagen Av Daga 05:26
03. Odin Owns Ye All 04:25
04. Blot 03:38
05. Vigverk - Del II 03:29
06. Call Of The Runes 06:31
07. Kraft 05:33
08. Bärsärkarna Från Svitjod 04:13
09. Nattramn 06:16
10. Allfader 02:39 
11. Månljus (Bonus Track) 02:44 
12. Mother Earth Father Thunder (Bonus Track) 06:08

Genre: Viking/Black Metal
Rating: 8/10

No comments:

Post a Comment